ფასდაკლება „ბამბინოში“

განახლებული 50% და 70% ფასდაკლება „ბამბინოში“.