მობილურ აპლიკაციაში ბონუს ბარათის აქტივაცია

ბონუს ბარათი

„აი სი არი“ ერთგულ მომხმარებლებს მზარდი ფასდაკლების ბონუს ბარათებს სთავაზობს, რომელიც მფლობელებს საშუალებას აძლევს მიიღონ მეტი პრივილეგია და სარგებელი კომპანიის ქსელში.


იმისთვის, რომ გახდეთ ბონუს ბარათის მფლობელი, საჭიროა კომპანიის ნებისმიერ სავაჭრო ობიექტში გააკეთოთ მინიმუმ 50 ლარის შენაძენი. ამის შემდგომ, კომპანია მოგანიჭებთ ერთგული მომხმარებლის სტატუსს და შედეგად გახდებით დაგროვებითი ფასდაკლების ბარათის მფლობელი.


„აი სი არის“ ქსელში ნებისმიერი პროდუქციის შეძენისას მოითხოვეთ ლოიალური ბარათის გატარება. ლოიალურ ბარათზე ფასდაკლების პროცენტი ზრდადია კომპანიის ქსელში დახარჯული თანხის პროპორციულად.ფასდაკლების %-ის დაგროვების სქემა:

დახარჯული თანხა

ფასდაკლების%

50 - 499  ლარი

0%

500 - 999  ლარი

5%

1000 - 2999  ლარი

10%

3000 - 9999  ლარი

15%

10000  ლარი და მეტი პრემიუმ ბარათი*

20%ბონუს ბარათით სარგებლობის წესები


• „აი სი არის“ სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის შეძენისას ყოველთვის წარუდგინეთ ელექტრონული ბონუს ბარათი მოლარეს და გაატარეთ ნებისმიერი ტრანზაქციისას. თქვენს მიერ დახარჯული თანხა ქულების სახით დაგიგროვდებათ, რაც შესაბამისად განსაზღვრავს ფასდაკლების პროცენტს.


• სხვადასხვა აქციებისა და სეზონური ფასდაკლების მიმდინარეობისას ბონუს ბარათის ფასდაკლებით ვერ ისარგებლებთ. ბონუს ბარათის გატარება ხდება მხოლოდ ქულების დაგროვების მიზნით.


• თქვენს მიერ დაგროვებული ქულები ბონუს ბარათზე აისახება მომდევნო სამუშაო დღის მანძილზე.


• ქულების დაგროვება და ფასდაკლებით სარგებლობა შესაძლებელია აპლიკაციაში მითითებულ სავაჭრო ობიექტებში.*პრემიუმ ბონუს ბარათი


მომხმარებელს, რომელსაც ერთი საანგარიშო წლის მანძილზე ბარათზე 10000 ქულა და მეტი ექნება დაგროვებული, კომპანია მიანიჭებს პრემიუმ სტატუსს და გადასცემს შესაბამის ბარათს. პრემიუმ ბონუს ბარათის მფლობელი ისარგებლებს შემდეგი პრივილეგიებით:


1. 20%-იანი ფასდაკლება „აი სი არის“ სავაჭრო ობიექტებში.


2. 50%-იანი ფასდაკლება დაბადების დღიდან 1 კვირის განმავლობაში (ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, აქსესუარები). ერთჯერადად სარგებლობა 1 ობიექტზე, მაქსიმუმ 2 შენაძენზე.


3. სეზონური ფასდაკლებების დაწყებამდე 2 დღით ადრე, 50%-იანი ფასდაკლება (ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, აქსესუარი).


4. 10% -იანი ფასდაკლება ავეჯის მაღაზიაში „ლაბორატორია ჩემი სახლი“.


შენიშვნა: გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 1 წლის მანძილზე ბარათზე მიღებული ფასდაკლება ძალაშია მომდევნო წლის განმავლობაში. ბარათის გახსნის დღიდან ყოველი საანგარიშო წლის ბოლოს ბარათზე დაგროვებული ქულები განულდება, ხოლო ფასდაკლების % შენარჩუნდება ერთი წლით. იმ შემთხვევაში, თუ ბარათზე დაგროვებული ქულები მომდევნო წლისათვის არ იქნება არსებული ფასდაკლების პროცენტის შესაბამისი, იგი გაუქმდება და განისაზღვრება ახალი ფასდაკლება, რეალური დანახარჯების შესაბამისად.


კომპანია უფლებამოსილია ცალმხრივად გააუქმოს ბარათი, რომელზეც 1 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირდება ტრანზაქცია.


თქვენ ბონუს ბარათის მოხმარებით ეთანხმებით იმ ფაქტს, რომ კომპანია უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს ცალმხრივად შეცვალოს ბარათის მოხმარების წესები, რაც გეცნობებათ დამატებით კომპანიის მობილური აპლიკაციით, ვებ-გვერდის ან სატელეფონო შეტყობინების საშუალებით. თქვენს მიერ შეტყობინების მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადის გასვლის შემდგომ ჩაითვლება, რომ ცვლილება შევიდა ძალაში.

კვების ობიექტების ბონუს ბარათი

„აი სი არი“ ერთგულ მომხმარებლებს მზარდი ფასდაკლების ბონუს ბარათს სთავაზობს, რომელიც მფლობელს საშუალებას აძლევს მიიღოს მეტი პრივილეგია და სარგებელი კომპანიის კვების ობიექტებში.


იმისთვის, რომ გახდეთ ბონუს ბარათის მფლობელი, საჭიროა კომპანიის ნებისმიერ კვების ობიექტში წარმოადგინოთ ბოლო 3 თვის განმავლობაში  „აი სი არის“ კვების ობიექტებში დახარჯული მინიმუმ 50 ლარის ოდენობის სალაროს ქვითრები.


ამის შემდგომ, კომპანია მოგანიჭებთ ერთგული მომხმარებლის სტატუსს და შედეგად გახდებით დაგროვებითი ფასდაკლების ბარათის მფლობელი.


„აი სი არის“ კვების ობიექტებში მომსახურების მიღებისას მოითხოვეთ ლოიალური ბარათის გატარება. ლოიალურ ბარათზე ფასდაკლების პროცენტი ზრდადია დახარჯული თანხის პროპორციულად.ფასდაკლების %-ის დაგროვების სქემა:

დახარჯული თანხა

ფასდაკლების%

50 - 249  ლარი

0%

250 - 999  ლარი

5%

1000 - 2999  ლარი

10%

3000 - 4999  ლარი

15%

5000  ლარი და მეტი პრემიუმ ბარათი*

20%ბონუს ბარათით სარგებლობის წესები


• „აი სი არის“ კვების ობიექტებში მომსახურებით სარგებლობისას წარადგინეთ ბარათი და გაატარეთ ნებისმიერი ტრანზაქციისას. თქვენ მიერ დახარჯული თანხა ქულების სახით დაგიგროვდებათ, რაც შესაბამისად განსაზღვრავს ფასდაკლების პროცენტს.


• თქვენ მიერ დაგროვებული ქულების ბარათზე ასახვა მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის მანძილზე.


• ქულების დაგროვება და ფასდაკლებით სარგებლობა შესაძლებელია აპლიკაციაში მითითებულ ობიექტებში.*პრემიუმ ბონუს ბარათი


მომხმარებელს, რომელსაც ერთი საანგარიშო წლის მანძილზე ბარათზე 5000 ქულა და მეტი ექნება დაგროვებული, კომპანია მიანიჭებს პრემიუმ სტატუსს. პრემიუმ ბონუს ბარათის მფლობელი ისარგებლებს შემდეგი პრივილეგიებით:


1. 20%-იანი ფასდაკლება „აი სი არის“ კვების ობიექტებში.


2. 25%-იანი ფასდაკლება ბარათის მფლობელის დაბადების დღის წვეულების ორგანიზებისას.


3. „ტაბლა დიასახლისის“ მომსახურება ნებისმიერი დანახარჯიდან (მინიმალური ლიმიტის გარეშე).


4. პერსონალური სერვის მენეჯერის მომსახურება (რესტორნის დაჯავშნა, საინფორმაციო სერვისი და ა.შ.).


შენიშვნა: გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 1 წლის მანძილზე ბარათზე მიღებული ფასდაკლება ძალაშია მომდევნო წლის განმავლობაში. ბარათის გახსნის დღიდან ყოველი საანგარიშო წლის ბოლოს ბარათზე დაგროვებული ქულები განულდება, ხოლო ფასდაკლების % შენარჩუნდება ერთი წლით. იმ შემთხვევაში, თუ ბარათზე დაგროვებული ქულები მომდევნო წლისათვის არ იქნება არსებული ფასდაკლების პროცენტის შესაბამისი, იგი გაუქმდება და განისაზღვრება ახალი ფასდაკლება, რეალური დანახარჯების შესაბამისად.


კომპანია უფლებამოსილია ცალმხრივად გააუქმოს ბარათი, რომელზეც 1 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირდება ტრანზაქცია.


თქვენ ბონუს ბარათის მოხმარებით ეთანხმებით იმ ფაქტს, რომ კომპანია უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს ცალმხრივად შეცვალოს ბარათის მოხმარების წესები, რაც გეცნობებათ დამატებით კომპანიის მობილური აპლიკაციით, ვებ-გვერდის ან სატელეფონო შეტყობინების საშუალებით. თქვენს მიერ შეტყობინების მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადის გასვლის შემდგომ ჩაითვლება, რომ ცვლილება შევიდა ძალაში.