მობილურ აპლიკაციაში ბონუს ბარათის აქტივაცია

ბონუს ბარათი

შ.პ.ს. „აი სი არ ტრეიდი“ ერთგულ მომხმარებლებს მზარდი ფასდაკლების ბონუს ბარათს გთავაზობს, რომელიც საშუალებას გაძლევ მიიღოთ მეტი პრივილეგია და სარგებელი კომპანიის ქსელში.


შ.პ.ს. „აი სი არ ტრეიდის“ მაღაზიათა ქსელში მინიმუმ 50 ლარიანი შენაძენის განხორცილებისას და ვებ-გვერდზე პირველივე ტრანზაქციის დროს www.icrshop.ge შეგიძლიათ კომპანიის ბონუს ბარათის მიღება. ამის შემდგომ, თქვენ მოგენიჭებათ ერთგული მომხმარებლის სტატუსი თუ თქვენ უკვე ფლობთ ბონუს ბარათს შეგიძლიათ კომპანიის აპლიკაციასა და ვებ გვერდის პროფილში დაამატოთ ეს ბარათი.


მაღაზიათა ქსელში და ონლაინ მაღაზიაში პროდუქციის შესყიდვის დროს ბონუს ბარათის გამოყენება შეგიძლიათ მხოლოდ შპს „აი სი არ ტრეიდის“ მომხმარებლებს.ფასდაკლების %-ის დაგროვების სქემა:

დახარჯული თანხა

ფასდაკლების%

50 - 499  ლარი

0%

500 - 999  ლარი

5%

1000 - 2999  ლარი

10%

3000 - 9999  ლარი

15%

10000  ლარი და მეტი პრემიუმ ბარათი*

20%ბონუს ბარათით სარგებლობის წესები


• „აი სი არის“ სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის შეძენისას ყოველთვის წარადგინეთ ფიზიკური ან აპლიკაციაში რეალურ რეჟიმში მოქმედი ბარათი და მოითხოვეთ გატარება ნებისმიერი ტრანზაქციისას. თქვენს მიერ დახარჯული თანხა ქულების სახით დაგიგროვდებათ, რაც შესაბამისად განსაზღვრავს ფასდაკლების პროცენტს.


• იმ შემთხვევაში თუ ბონუს ბარათს არ წარადგენთ სალაროსთან აღნიშნული ტრანზაქციისას გადახდილი თანხა ვერ აისახება თქვენს ანგარიშზე. შესაბამისად კომპანია იხსნის პასუხისმგებლობას აღნიშნული ქულების თქვენს ანგარიშზე ასახვაზე.


გთხოვთ გაითვალისწინოთ

• 1 ლარი უდრის 1 ქულას.


• კატეგორიულად იკრძალება ბარათის ფოტო ტირაჟირება ე.წ. სქრინები და შემდეგ ამ ფორმატში ბარათების ქსელში გამოყენება. ასეთის დაფიქსირების შემთხვევაში პასუხისმგებლობა დაეკისრება ბარათის მფლობელს.


• სხვადასხვა აქციებისა და სეზონური ფასდაკლების მიმდინარეობისას. ბონუს ბარათის გატარება ხდება მხოლოდ ქულების დაგროვების მიზნით.


• თქვენს მიერ დაგროვებული ქულები ბონუს ბარათზე აისახება მომდევნო სამუშაო დღის მანძილზე.


• ქულების დაგროვება და ფასდაკლებით სარგებლობა შესაძლებელია აპლიკაციასა და ვებ გვერდზე მითითებულ სავაჭრო ობიექტებში.


• ბარათის მფლობელი პასუხისმგებელი იქნება საკუთარი ბონუს ბარათის დაკარგვის, ქურდობის ან დაზიანების გამო და მან დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს კომპანიას ასეთი შემთხვევის შესახებ.


• ბონუს ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში დაგროვების პროგრამის ძველი ანგარიში სრულად გადატანილი იქნება ახალ ვირტუალურ ბარათზე აპლიკაციის ფორმატში.


• კომპანია იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას ბარათის დაკარგვის, ქურდობის ან დაზიანების მომენტიდან აგრეთვე დაკარგვის, ქურდობის ან დაზიანების განცხადების მომენტამდე პერიოდში.


*პრემიუმ ბონუს ბარათი


მომხმარებელს, რომელსაც ერთი საანგარიშო წლის მანძილზე ბარათზე 10 000 ქულა და მეტი ექნება დაგროვებული, კომპანია მიანიჭებს პრემიუმ სტატუსს და ისარგებლებს შემდეგი პრივილეგიებით:


1. 20%-იანი ფასდაკლება „აი სი არის“ სავაჭრო ობიექტებში.


2. 50%-იანი ფასდაკლება დაბადების დღიდან 1 კვირის განმავლობაში (ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, აქსესუარები). ერთჯერადად სარგებლობა 1 ობიექტზე, მაქსიმუმ 2 შენაძენზე.


3. სეზონური ფასდაკლებების დაწყებამდე 50%-იანი ფასდაკლება (ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, აქსესუარი).


ბარათის შეჩერება/გაუქმება


აისიარის ბონუს ბარათი არის შპს „აი სი არ ტრეიდის“ საკუთრება და იგი შეიძლება დაუყოვნებლივ იქნას შეჩერებული ან გაუქმებული ნებისმიერ დროს შპს „აი სი არ ტრეიდის“ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით, თუ ბარათის მფლობელმა: დაარღვია ბარათის მოხმარების წესები, ჩაიდინა თაღლითობა, მოახდინა ბარათის ფოტო ტირაჟირება და/ან საქართველოს კანომდებლობით გათვალისწინებული სხვა არამართლზომიერი ქმედება.


აი სი არი გათავისუფლებულია ნებისმიერი პასუხისმგებლობისგან პირდაპირი ან ირიბი შედეგისთვის, რომელიც დაკავშირებული იქნება ბონუს ბარათის თაღლითურ გამოყენებასთან და/ან აისიარის წესების დაცვის გარეშე გამოყენებასთან.


შენიშვნა: გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 1 წლის მანძილზე ბარათზე მიღებული ფასდაკლება ძალაშია მომდევნო წლის განმავლობაში. ბარათის გახსნის დღიდან ყოველი საანგარიშო წლის ბოლოს, ბარათზე დაგროვებული ქულები განულდება, ხოლო ფასდაკლების % შენარჩუნდება ერთი წლით. იმ შემთხვევაში, თუ ბარათზე დაგროვებული ქულები მომდევნო წლისათვის არ იქნება არსებული ფასდაკლების პროცენტის შესაბამისი, იგი გაუქმდება და განისაზღვრება ახალი ფასდაკლება, რეალური დანახარჯების შესაბამისად.


გამყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად გააუქმოს ბარათი, რომელზეც 1 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირდება ტრანზაქცია.


მომხმარებელი ბონუს ბარათის მოხმარებით ეთანხმება იმ ფაქტს, რომ გამყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს ცალმხრივად შეცვალოს ბარათის მოხმარების წესები, რაც მომხმრებელს ეცნობება დამატებით კომპანიის მობილური აპლიკაციით, ვებ-გვერდის ან სატელეფონო შეტყობინების საშუალებით. თქვენს მიერ შეტყობინების მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადის გასვლის შემდგომ ჩაითვლება, რომ ცვლილება შევიდა ძალაში.