კონტაქტი

მისამართი: აღმაშენებელის ხეივანი, მე-12 კმ, 0131 თბილისი ტელეფონი: +995 32 2534000 ელ.ფოსტა: info@icr.ge