კომპანია

„აი სი არ ჯგუფი“ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და სტაბილური ორგანიზაციაა საცალო ბიზნესის სფეროში საქართველოში. კომპანიამ 1993 წელს დაიწყო საქმიანობა ქართულ ბაზარზე და ამჟამად 1000-მდე თანამშრომელი ჰყავს. „აი სი არ ჯგუფი“ წარმოადგენს ფეხსაცმლის, ტანსაცმლის, აქსესუარების, ავეჯის საერთაშორისო ბრენდებსა და კვების ობიექტებს.
მენეჯმენტი

კახა ხაზარაძე კახა ხაზარაძე სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
ნანი ანდიაშვილი ნანი ანდიაშვილი დირექტორი
გურამ მგელაძე გურამ მგელაძე ავეჯისა და გასტრონომიის დირექტორი
ლევან დადიანი ლევან დადიანი ბიზნეს პროცესების მხარდაჭერის დირექტორი
თინათინ ნარიმანიძე თინათინ ნარიმანიძე იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი
კოტე ქუთათელაძე კოტე ქუთათელაძე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი
მაია გულბანი მაია გულბანი ფეხსაცმლის მიმართულების პროექტის მენეჯერი
მანონი ცარციძე მანონი ცარციძე ტანსაცმლისა და აქსესუარების მიმართულების პროექტის მენეჯერი
ეკა ხომასურიძე ეკა ხომასურიძე ავეჯის პროექტის მენეჯერი
ბიზნეს პრინციპები

ჩვენი საქმიანობა, უპირველეს ყოვლისა, ეფუძნება ადამიანის უფლებების დაცვისა და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს.

ICR

ICR განისაზღვრება როგორც იდეა (Idea), კონცეფცია (Concept) და შედეგი (Result). სწორედ ეს წარმოადგენს ჩვენი ბიზნეს პრინციპების საფუძველს.

იდეა

იდეა - ჩვენ ვაფასებთ ინოვაციურ და პროგრესულ იდეებს, რადგან გვჯერა, რომ ეს იყო და იქნება ყოველი ჩვენი წამოწყების და წარმატების საფუძველი. იდეების გენერირება და დამუშავება კომპანიაში მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითოეული თანამშრომლის აზრი, ამიტომ შევქმენით ისეთი კორპორაციული კულტურა, რომელიც ხელს უწყობს ახალი იდეებისა და პროექტების ღიად ინიცირებას და განხილვას.

კონცეფცია

ნებისმიერი იდეის კონცეფციად გარდაქმნას სჭირდება პროფესიონალიზმი და სტრატეგიული ხედვა. ეს ის უნარებია, რომლითაც გამოირჩევა კომპანიის მმართველი გუნდის თითოეული წევრი. ჩვენი მართვის პრინციპები უზრუნველოფს ბიზნეს პროცესების გამჭვირვალობას, თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარებას და შესაბამისად, ჩვენს მიერ შეთავაზებული პროდუქტებისა და სერვისების მაღალ სტანდარტებს.

შედეგი

ჩვენი ყოველი პროექტი შედეგზეა ორიენტირებული, ამიტომ კომპანიის მუშაობის ტემპი ძალიან დინამიურია. შედეგზე ორიენტირებულობა მოითხოვს სწორ დაგეგმარებას და გუნდურ მუშაობას, რაც კარგად ესმის კომპანიის თითოეულ თანამშრომელს. ჩვენ პასუხისმგებლობით ვეკიდებით ყველა იმ შედეგს, რომელსაც ვაღწევთ ბიზნეს საქმიანობით, რადგან პატივს ვცემთ მომხმარებლებს, პარტნიორებს და საზოგადოებას.