კარიერა

საკადრო პოლიტიკა

„აი სი არ ჯგუფის“ ხედვა საკადრო პოლიტიკასთან მიმართებაში ასეთია: საუკეთესო სამუშაო ადგილი მოტივირებული და ლოიალური თანამშრომლებისთვის.

შესაბამისად, კომპანიის მენეჯმენტი მართვის პროგრესული მეთოდებით ზრუნავს თანამშრომლებისთვის ოპტიმალური სამუშაო გარემოს შექმნასა და მათ პროფესიულ განვითარებაზე.

ჩვენ გვჯერა, რომ გუნდური მუშაობის პრინციპებით თითოეული ჩვენგანის წარმატების შანსებს გავზრდით.

კომპანიაში განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობაზე.

სამუშაო გარემო

კომპანია ყველა პოზიციის თანამშრომლისთვის უზრუნველყოფს ჯანსაღ და ტექნიკურად გამართულ სამუშაო პირობებს. დანერგილი „ნავიჟენის“ სისტემა ბიზნეს პროცესების სტრუქტურირებულად წარმართვის, მონიტორინგისა და მულტისეგმენტური ანალიზის შესაძლებლობას უზრუნველყოფს. ეფექტიანი შიდა კომუნიკაცია კომპანიის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.

სამუშაო საათების მიღმა

სამუშაო გარემოს გაუმჯობესებისა და კორპორაციული კულტურის განვითარებისთვის კომპანია პერიოდულად მართავს გასვლით ღონისძიებებს და შეხვედრებს. ასეთი მიდგომით ჩვენ ვნერგავთ გუნდურ სულისკვეთებას და ვქმნით გარემოს, სადაც თანამშრომლები აძლიერებენ ერთმანეთს.

კარიერული განვითარება

კომპანიაში თითოეული თანამშრომლის საქმიანობის შეფასება ხდება სპეციალურად დანერგილი შეფასების სისტემის საფუძველზე. ეს უზრუნველყოფს მიუკერძოებელ გარემოს კარიერული წინსვლისთვის. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება თანამშრომლების ტრენინგ საჭიროებების კვლევაზე, განვითარების შესაძლებლობის უზრუნველყოფასა და კარიერულ დაგეგმვაზე.

როგორ შემოგვიერთდეთ ?

მიმდინარე ვაკანსიები განთავსებულია ჩვენს ვებ-გვერდზე და ინტერნეტში. კონკრეტულ ვაკანსიაზე განაცხადის შემოტანისას გთხოვთ, გაითვალისწინოთ პოზიციის მოთხოვნები. ვაკანსიის სპეციფიკიდან გამომდინარე ჩვენ ვიყენებთ შერჩევის განსხვავებული ეტაპებს და მეთოდებს. გისურვებთ წარმატებას !
მიმდინარე ვაკანსიები